Kommunikation, samarbejde og facilitering

Jeg tilbyder oplæg, kurser og kompetenceudviklingsforløb indenfor:

Kommunikation, samarbejde og facilitering

 For eksempel:

  • coaching og supervision af enkeltpersoner og grupper
  • kommunikation i grupper og mellem forskellige grupper (fx ledere og medarbejdere, forældre og professionelle)
  • forældresamarbejde
  • kompetenceudviklingsforløb for vejledere
  • narrativ vejledning og supervision
  • samarbejde, konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter
  • mindfulness
  • teamdannelse, teamudvikling og udvikling af samarbejdsrelationer
  • facilitering af en dialogisk og refleksiv læringskultur

Ring eller mail til mig om tilrettelæggelse af et oplæg eller et forløb, der passer til dine/jeres ønsker: mail@vibekepetersen.dk og tlf. 40855081
Vi kan føre en i første omgang uforpligtende telefonisk samtale, hvor vi udveksler på dit/jeres ønske og mine tanker og forslag. Hvis denne samtale resulterer i forestillinger, som vi begge ønsker at gå videre med, aftales det videre forløb i en fortsat dialog om mål, rammer, indhold. Det er afgørende, at alle deltagere i et forløb oplever at arbejdet opleves vedkommende og giver mening.