Mindfulness og Stresshåndtering

Stresshåndtering
Stort arbejdspres og travlhed er nok udbredt på alle arbejdspladser. Hvis stress skal forebygges og håndteres skal arbejdspladsen tilbyde hensynstagende rammer og arbejdsbetingelser og den enkelte medarbejder have personlige mestrings-strategier. Stress påvirker ikke kun de(n) stressede, men også samarbejdsmæssige og private relationer. Hvis man ikke tager stressymptomerne alvorligt, kan det få konsekvenser for helbredet for den enkelte og koste arbejdspladsen dyrt. Gennem samtaler kan du/I få lejlighed til at undersøge (sam)arbejdsmæssige forhold og oplevelser, så stress reduceres.

Mindfulness
Mindfulness er en indfaldsvinkel til at arbejde med bevidst nærvær på en ikke-vurderende måde. Det er en træning i at slå automatpiloten fra og blive opmærksom på sanser, følelser og tanker – og en måde til at få fuld opmærksomhed i nuet. Man får erfaringer med at være tilstede i sig selv og i de fællesskaber og aktiviteter man indgår.

Man lærer opmærksomhedskontrol gennem mindfulness og således også at stoppe uønskede tankemønstre, der holder en fast eller fokusering på egne symptomer.

Mindfulness kan virke stresshåndterende og give et større mentalt overskud til bl.a. at koncentrere sig.

Jeg er uddannet mindfulnesstræner (Kognitiv Center Fyn).