Personlig Coaching

Personlig coaching
Coaching har fokus på at støtte dig i at formulere og nå dine mål.
Du får tid til at tænke over, hvor du vil hen, hvilke veje der er dertil, hvilke udfordringer du forventer, og hvordan de evt. kan løses.
I coachingen finder du gennem samtalen dine egne svar og mobiliserer dine egne ressourcer og løsninger.

Problemet er ikke altid problemet, men måske den måde man ser problemet på. I samtalerne får du lejlighed til at undersøge forhold i dit liv, som du synes skal finde en anden balance eller en ny måde at se på. Jeg ser det som min opgave at hjælpe dig/jer til at lytte til dine fortællinger og med tiden at hjælpe dig til at finde veje frem til, at du kan realisere forestillinger, som passer bedre til dine ønsker og håb for dit/jeres liv.

Jeg arbejder på et eksistentialistisk og narrativt inspireret grundlag:
Jeg lytter og prøver at tage dit perspektiv og skabe en ligeværdig dialog. Sammen går vi på opdagelse i dine fortællinger (narrativer) og undersøger hvilke alternative fortællinger, der kunne være til de dominerende problemfortællinger.

Når en fortælling bliver til en dominerende problemfortælling har man tendens til at ’lave tynde konklusioner’ om en person og en relation. Man fokuserer og medtænker alt det, der passer ind i fortællingen om en person som fx ’usikker’, mens man udelader handlinger og begivenheder, der ville undsige denne karakteristik. Narrativ terapi og coaching har fokus på ’at tykne’ de fortællinger, som indeholder menneskers egne intentioner, ønsker og håb for deres liv og at bidrage til personens foretrukne fortællinger. Tykningen foregår ved at man får øje på initiativer og hændelser i det levede liv, der vidner om disse intentioner osv.