Omvejen A/S

Sammen med Mads Hermansen er jeg medejer af virksomheden Omvejen A/S, der tilbyder undervisning, organisationsudvikling og coaching m.m.
Omvejen er vejen til målrettet læring og nye handlemuligheder.

Vores konsulentvirksomhed hedder Omvejen – inspireret af den fransk filosof Paul Ricoers tese om, at vi skal omvejen om den anden eller det andet, for at finde os selv.

Man kan ikke gå den lige vej, hvis man vil få øje på det nye.  Nogle gange må vi stoppe op i vore gøremål og gøre om eller tænke om, om det vi har gjort. Eller vi må fortælle, hvad vi har oplevet til en anden, så vi gennem vores egen fortælling og hans reaktion på vores fortælling får lejlighed til at forstå, hvad der er sket eller hellere skulle ske fremover.

I Omvejen ser vi det som vores opgave at stille os til rådighed for professionelle gennem undervisning, oplæg, skræddersyede procesforløb, supervision og coaching med grupper af medarbejdere og enkeltpersoner med henblik på at facilitere målrettet læring og undersøgelse af nye handlemuligheder.

God undervisning kan, når den er bedst, være en katalysator for at tilhørerne stopper op og stiller sig selv nye spørgsmål til deres egen praksis. I mere dialogiske processer kan vi som samtalepartnere lytte lydhørt til de professionelles fortællinger og invitere til nysgerrigt at gå på opdagelse i fortællingerne, for at finde nye aspekter i det, der fortælles, for i næste omgang at se på, om det giver anledning til nye refleksioner og handlinger.

Se mere: www.omvejen.dk