Udgivelser

Uddrag fra publikationsliste:

Ledelse af skole-hjemsamarbejdet. I Elsebeth Jensen og Ole Løw (red.): Lærernes pædagogiske lederskab. Akademisk Forlag 2022

Kollegial vejledning – når læringsfællesskabet arbejder. Eva Kragh, Vibeke Petersen og Britta Vejen: I: Michael Wahl Andersen og Peter Weng (red.): Håndbog om matematik i grundskolen. 2. udgave. Dansk Psykologisk Forlag 2022

Professionel kommunikation i pædagogisk praksis. I: Dumstrei, Britta (red.): Grundfaglig viden om profession og samfund. Akademisk Forlag 2017

Inklusionsvejlederen som facilitator i forhold til skolens samarbejde med forældre
I: Rasmus Alenkær (red.): Inklusionsvejlederen 1. Dafolo 2016.

Skolens teammøder – faclilitering og refleksive processer.
Ib Ravn og Vibeke Petersen. Samfundslitteratur. 2015. Se omtale: https://www.folkeskolen.dk/566133/en-facilitator-skaber-tid-og-vaerdi-paa-moeder

Hvad er vejledning i pædagogiske kontekster?
I: Bente Bro, Vibeke Boelt og Martin Jørgensen (red.): Vejledning – teori og praksis. Kvan 2014

Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer.
Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen. Alinea 2004, 2. udgave 2005. 3.udgave Akademisk Forlag 2014

Kommunikation og samarbejde. I: Sanne Lillemor Hansen og Hanne Schneider (red.): Elevens udvikling og læring. At skabe fællesskaber og lede læreprocesser. Gyldendals Lærerbibliotek. 2014

Kollegial vejledning og målrettet teamsamarbejde i faggruppen.
Eva Kragh, Vibeke Petersen og Britta Vejen: I: Michael Wahl Andersen og Peter Weng (red.): Håndbog om matematik i grundskolen. Dansk Psykologisk Forlag 2013

Narrativt og samskabende skole-hjemsamarbejde.
I: Mads Hermansen (red.): Lærerens psykologibog. Læringsledelse, didaktisk opgaver og samarbejde. Akademisk Forlag 2011

Hvem ejer eleven?
I: Carsten Bendixen og Henrik Fischer: Psykologi i skolen – hvad virker?
Hans Reitzels Forlag. 2011

Ledelse af skole-hjemsamarbejdet.
I:Elsebeth Jensen og Ole Løw: Klasseledelse – ledelse af undervisning, læring og samarbejde.
Akademisk Forlag 2009.

Kollegial vejledning og læringsledelse
I:Hans Månsson m.fl. (red.): Sprogvejlederhåndbogen Dansk Psykologisk Forlag. 2009

Den målrettede forældresamtale.
Gyldendal 2007

Alex Madsen og Vibeke Petersen: Fra fortællinger om det svære samarbejde til selvrefleksive fortællinger og anerkendende kollegiale netværk. I: Rasmus Alenkær (red.): Den inkluderende skole – en grundbog. Frydenlund 2008

Læringsledelse og Skolens gode og onde cirkler.
Mads Hermansen (red.) Samfundslitteratur 2007.

Vibeke Petersen og Mads Hermansen: Historiefortælling og evaluering
I: Claus Madsen (red.): Evalueringsfaglighed i skolen. Unge pædagoger 2006.